Efekt mnożnikowy – kreacja pieniądza w systemie bankowym

Ekonomia, przy pierwszym spotkaniu wydaje się czarną magią. Słownictwo, jakiego używa jest niezrozumiałe, a prawdy serwowane przez ekonomistów, nielogiczne. W mniejszym stopniu dotyczy to dziedziny finansów. Finanse publiczne i finanse osobiste to dwie różne kategorie o innym zakresie. Wspólną wartością są w nich pieniądze. Warto jednak wiedzieć więcej o pierwszej, jak i drugiej specjalności. Ekonomia […]